Är verkligen e cigg farligt och bör man till fullo undvika den här typen av rökning?

Det har kommit en del nyheter om att elciggen skulle vara åtminstone lika farliga som vanliga cigaretter men sanning är att det här inte stämmer. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Hur vet jag om e cigg är farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

e

Man anser att e cigg är farligt men kan man bli sjuk?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Trots det är det många organisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Innan man börjar använda el cigg tjänar man på att ta reda på fakta. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Dessutom är det viktigt att skilja på nikotin och utan nikotin. Det är ju skillnad på om man använder nikotin och inte.

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. E-cigaretter verkar med andra ord bidra till mindre rökning. Med en e-cigg får du inte ens i dig en bråkdel av de skadliga ämnena som en vanlig cigarett ger.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

inte farligt. Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Det är inget att fundera på.

Om man ska röka så ska man röka ecigg, så enkelt är det! En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Man sparar pengar och mår bättre.