Det är farligt med passiv rökning!

Idag vet de flesta att passiv rökning är farligt. Att andas in rök från andra kallas passiv rökning och är dödligt. Då det leder till att många nära och kära dör tycker många att det är otäckt.

e

Man kan bli drabbad av passiv rökning utan att först veta om det. Detta är särskilt vanligt om man utsätts dagligen. En annan sak som folk ofta inte alls är medvetna om är att man kan skadas av rökning i tredje hand!

Gifterna kan transporteras till andra via kläder. Om man får tobaksrök på kläderna och sedan håller ett litet barn så utsätter man detta barn för livsfara! Många tycker inte att det ska vara lagligt att röka på allmän plats.

Flera undrar om e cigg är farligt för andra

Allt fler upptäcker att man kan undvika passiv rökning genom att använda sig av ecigaretter. e cigg ÄR inte farligt i jämförelse med vanliga cigaretter. El-ciggen är mycket mer skonsam mot omgivningen. Man kan fundera på detta i kampen mot passiv rökning.

Det är viktigt att tänka på sin omgivning

Passiv rökning är ingenting som rör rökarna. Rökare menar ibland att andra är för känsliga. Om man vill fortsätta ånga kan man ju prova en el-cigarett, det är en mycket bättre hobby.

Alla måste tänka mer på sin omgivning. Det finns mycket som kan störa, parfym är bara ett exempel. Om man bara använder sitt sunda förnuft så brukar det gå bra. Detta är också viktigt för butiks- och restaurangägare.

Man kan inte stå och röka precis i ingången om man vill motverka passiv rökning. Det blir ju ändå så att man får i sig av röken. Butiksägare bör också tänka på andra typer av allergiker och inte enbart på rökare.